جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جرثقیل های بوم خشک

XCMG
جرثقیل های بوم خشک
جرثقیل بوم خشک QUY55
حداکثر ظرفیت باربرداری
50000 کیلوگرم
طول بوم اصلی
13-52 متر
طول جیب
9/15-15/25 متر
سرعت وینچ اصلی (تک لا)
21 متر بر دقیقه
سرعت چرخش
1/5 دور بر دقیقه
فشار وارده بر زمین
0/069 مگاپاسکال
حداکثر گشتاور
1994 کیلو نیوتن در متر
زاویه بوم اصلی
3-80 درجه
حداکثر شیب حرکتی
40%
حداکثر سرعت حرکت
1/35 کیلومتر بر ساعت
وزن دستگاه
48/5 تن
مدل موتور
Cummins SCBD170.2G2B1
حداکثر توان (کیلووات در دور)
158/2200
جرثقیل بوم خشک QUY80
حداکثر ظرفیت باربرداری
80000 کیلوگرم
طول بوم اصلی
13-58 متر
طول جیب
4/5-18 متر
سرعت وینچ اصلی (تک لا)
0-120 متر بر دقیقه
سرعت چرخش
2 دور بر دقیقه
فشار وارده بر زمین
0/087 مگاپاسکال
حداکثر گشتاور
3375 کیلو نیوتن در متر
زاویه بوم اصلی
30-80 درجه
حداکثر شیب حرکتی
30%
حداکثر سرعت حرکت
1/2 کیلومتر بر ساعت
وزن دستگاه
78 تن
مدل موتور
Volvo TAD 722 VE
حداکثر توان (کیلووات در دور)
220/2300
جرثقیل بوم خشک QUY150
حداکثر ظرفیت باربرداری
150000 کیلوگرم
طول بوم اصلی
19-82 متر
طول جیب
12-30 متر
سرعت وینچ اصلی (تک لا)
0-120 متر بر دقیقه
سرعت چرخش
1/5 دور بر دقیقه
فشار وارده بر زمین
0/093 مگاپاسکال
حداکثر گشتاور
8240 کیلو نیوتن در متر
زاویه بوم اصلی
30-80 درجه
حداکثر شیب حرکتی
30%
حداکثر سرعت حرکت
1 کیلومتر بر ساعت
وزن دستگاه
150 تن
مدل موتور
Volvo TAD 941 VE
حداکثر توان (کیلووات در دور)
220/2100
جرثقیل بوم خشک QUY250
حداکثر ظرفیت باربرداری
250000 کیلوگرم
طول بوم اصلی
18-87 متر
طول جیب
12-57 متر
سرعت وینچ اصلی (تک لا)
120 متر بر دقیقه
سرعت چرخش
1/22 دور بر دقیقه
فشار وارده بر زمین
0/105 مگاپاسکال
حداکثر گشتاور
13330 کیلو نیوتن در متر
زاویه بوم اصلی
30-83 درجه
حداکثر شیب حرکتی
30%
حداکثر سرعت حرکت
1 کیلومتر بر ساعت
وزن دستگاه
230 تن
مدل موتور
Cummins QSL9 - C325
حداکثر توان (کیلووات در دور)
242/2100
جرثقیل بوم خشک QUY450
حداکثر ظرفیت باربرداری
450000 کیلوگرم
طول بوم اصلی
24-102 متر
طول جیب
12-36 متر
سرعت وینچ اصلی (تک لا)
130 متر بر دقیقه
سرعت چرخش
1 دور بر دقیقه
فشار وارده بر زمین
0/132 مگاپاسکال
حداکثر گشتاور
. . .
زاویه بوم اصلی
. . .
حداکثر شیب حرکتی
30%
حداکثر سرعت حرکت
0/95 کیلومتر بر ساعت
وزن دستگاه
415 تن
مدل موتور
Volvo TAD 1242 VE
حداکثر توان (کیلووات در دور)
383/1800
جرثقیل بوم خشک QUY700
حداکثر ظرفیت باربرداری
700000 کیلوگرم
طول بوم اصلی
24-102 متر
طول جیب
12-36 متر
سرعت وینچ اصلی (تک لا)
130 متر بر دقیقه
سرعت چرخش
0/65 دور بر دقیقه
فشار وارده بر زمین
0/146 مگاپاسکال
حداکثر گشتاور
. . .
زاویه بوم اصلی
. . .
حداکثر شیب حرکتی
30%
حداکثر سرعت حرکت
1 کیلومتر بر ساعت
وزن دستگاه
530 تن
مدل موتور
Volvo TAD 1642 VE
حداکثر توان (کیلووات در دور)
494/1800