جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جرثقیل های پالفینگر

palfinger

شرکت پالفینگر اتریش از سال 1992 تاکنون، رتبه اول فروش جرثقیل های هیدرولیکی پشت کامیونی در جهان را دارا بوده و این دستگاه ها بر اساس استاندارد EN12999 تولید می شوند.

شرکت راهدار صنعت ماشین به عنوان نماینده رسمی و انحصاری تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصولات پالفینگر در ایران، جرثقیل های هیدرولیکی را از ظرفیت 500 کیلوگرم تا 50 تن با گارانتی دو ساله در اختیار مشتریان عزیز قرار می دهد.

برخی از مزایای فنی محصولات پالفینگر:
PC_900_DT_datenblatt_englisch
جرثقیل هیدرولیکی PC 900
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
450
گشتاور (متریک تن)
0/7
زاویه دوران(درجه)
360
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
3
وزن دستگاه (کیلوگرم)
72
مجهز به سیستم
. . .
قابل نصب بر روی خودروهای
کامیونت نیسان یا مشابه آن
جرثقیل هیدرولیکی PK 4200
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
990
گشتاور (متریک تن)
3/9
زاویه دوران(درجه)
370
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
12/7
وزن دستگاه (کیلوگرم)
491
مجهز به سیستم
KTL
قابل تجهیز به سیستم
RRC
قابل نصب بر روی خودروهای
کامیونت نیسان-بنز خاور یا مشابه آن
PK4200
PK_8500
جرثقیل هیدرولیکی PK 8500
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
3300
گشتاور (متریک تن)
7/6
زاویه دوران(درجه)
400
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
16
وزن دستگاه (کیلوگرم)
875
مجهز به سیستم
KTL
قابل تجهیز به سیستم
Paltronic 50 - RRC
قابل نصب بر روی خودروهای
دو محور، بنز خاور یا مشابه آن
جرثقیل هیدرولیکی PK 10000
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
5700
گشتاور (متریک تن)
9/5
زاویه دوران(درجه)
400
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
19/5
وزن دستگاه (کیلوگرم)
1031
مجهز به سیستم
KTL
قابل تجهیز به سیستم
Paltronic 50 - RRC
قابل نصب بر روی خودروهای
دو محور، بنز 911 یا مشابه آن
pk 10000_title
PK15500
جرثقیل هیدرولیکی PK 15500
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
6200
گشتاور (متریک تن)
14/6
زاویه دوران(درجه)
420
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
21/5
وزن دستگاه (کیلوگرم)
1619
مجهز به سیستم
KTL
قابل تجهیز به سیستم
Paltronic 50 - RRC
قابل نصب بر روی خودروهای
دو محور، بنز خاور یا مشابه آن
جرثقیل هیدرولیکی PK 18500
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
8000
گشتاور (متریک تن)
18/3
زاویه دوران(درجه)
400
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
28
وزن دستگاه (کیلوگرم)
2117
مجهز به سیستم
KTL
قابل تجهیز به سیستم
Paltronic 50 - RRC
قابل نصب بر روی خودروهای
دو محور، بنز 911 یا مشابه آن
PK_18500
pk-32080-title
جرثقیل هیدرولیکی PK 32080
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
10000
گشتاور (متریک تن)
30/4
زاویه دوران(درجه)
400
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
24
وزن دستگاه (کیلوگرم)
3130
مجهز به سیستم
KTL
قابل تجهیز به سیستم
Paltronic 50 - HPSC - RRC
قابل نصب بر روی خودروهای
دو محور، بنز 1924 یا مشابه آن
جرثقیل هیدرولیکی PK 40002
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
14600
گشتاور (متریک تن)
39/3
زاویه دوران(درجه)
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
35
وزن دستگاه (کیلوگرم)
3851
مجهز به سیستم
KTL - RRC - Paltronic 50
قابل تجهیز به سیستم
HPSC - ISC - AOS - DPS
قابل نصب بر روی خودروهای
سه محور، بنز 2624 یا مشابه آن
PK-40002-EH
pk 44502_title
جرثقیل هیدرولیکی PK 44502
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
16600
گشتاور (متریک تن)
41/9
زاویه دوران(درجه)
400
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
27
وزن دستگاه (کیلوگرم)
4399
مجهز به سیستم
KTL - Paltronic 50
قابل تجهیز به سیستم
HPSC
قابل نصب بر روی خودروهای
سه محور، بنز 2624 یا مشابه آن
جرثقیل هیدرولیکی PK 63002
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
22000
گشتاور (متریک تن)
59/4
زاویه دوران(درجه)
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
34/5
وزن دستگاه (کیلوگرم)
5040
مجهز به سیستم
KTL - Paltronic 50 - RRC
قابل تجهیز به سیستم
HPSC - ISC - AOS - DPS
قابل نصب بر روی خودروهای
سه محور، بنز 2624 یا مشابه آن
pk 63002 eh_title
pk 100002_title
جرثقیل هیدرولیکی PK 100002
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
30000
گشتاور (متریک تن)
92/2
زاویه دوران(درجه)
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
38/5
وزن دستگاه (کیلوگرم)
8800
مجهز به سیستم
KTL - Paltronic 50 - RRC
قابل تجهیز به سیستم
HPSC - ISC - AOS - DPS
قابل نصب بر روی خودروهای
سه محور، بنز 2624 یا مشابه آن
جرثقیل هیدرولیکی PK 150002
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
40000
گشتاور (متریک تن)
116/8
زاویه دوران(درجه)
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
39
وزن دستگاه (کیلوگرم)
11330
مجهز به سیستم
KTL - Paltronic 50 - RRC - HPSC
قابل تجهیز به سیستم
ISC - AOS - DPS
قابل نصب بر روی خودروهای
چهار محور
150002
pk200002
جرثقیل هیدرولیکی PK 200002
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
50000
گشتاور (متریک تن)
92/2
زاویه دوران(درجه)
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
49/2
وزن دستگاه (کیلوگرم)
15280
مجهز به سیستم
Paltronic 50 - RRC - AOS
قابل تجهیز به سیستم
HPSC - DPS
قابل نصب بر روی خودروهای
چهار محور
جرثقیل هیدرولیکی PK 13500T
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
5800
گشتاور (متریک تن)
13/3
زاویه دوران(درجه)
420
حداکثر ارتفاع باربرداری (متر)
12/9
وزن دستگاه (کیلوگرم)
1420
مجهز به سیستم
KTL - Paltronic 50
قابل تجهیز به سیستم
HPSC
قابل نصب بر روی خودروهای
دو محور، بنز 911 یا مشابه آن
PK13500T-main