جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عملیات امداد و نجات و اطفای حریق نردبان روزنباور

 

انجام عملیات امداد و نجات و اطفای حریق به وسیله نردبان هیدرولیکی ۳۲ متری روزنباور


و نجات ۹ نفر در حادثه آتش‌سوزی ساختمان مسکونی در مشهد

 

تاریخ : 99/05/04