جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نردبان و پلتفرم های آتش نشانی روزنباور

rosenbauer
نردبان و پلتفرم های اتش نشانی
نردبان و پلتفرم های اتش نشانی

روزنباور طی 150 سال گذشته بعنوان بزرگترین تولید کننده تجهیزات آتش نشانی با فروش بیش از 3200 دستگاه نردبان و پلتفرم هیدرولیکی نقش به سزایی در بازار جهانی داشته است. کلیه محصولات این برند دارای 2 سال گارانتی و 20 سال تضمین خدمات پس از فروش بوده که ارائه آن در ایران توسط شرکت راهدار صنعت ماشین انجام می پذیرد.

شرکت راهدار صنعت ماشین رتبه اول فروش خودروهای نردبان و پلتفرم آتش نشانی را در کشور دارا بوده و دستگاههای صنایع مختلف کشور ظرف سالیان گذشته از برند مذکور تهیه شده است.

نردبان های هیدرولیکی

نردبان هیدرولیکی L32
ارتفاع کاری
33/2 متر
ظرفیت سبد
500 کیلوگرم
زمان راه اندازی
70 ثانیه
عرض جک ها
4.8 متر
قابل نصب بر روی
خودرو دو محور
l32
l32 xs
نردبان هیدرولیکی مفصلی L32 A-XS
ارتفاع کاری
32 متر
ظرفیت سبد
500 کیلوگرم
زمان راه اندازی
70 ثانیه
عرض جک ها
4.8 متر
قابل نصب بر روی
خودرو دو محور
نردبان هیدرولیکی L39
ارتفاع کاری
40/3 متر
ظرفیت سبد
450 کیلوگرم
زمان راه اندازی
80 ثانیه
عرض جک ها
4.8 متر
قابل نصب بر روی
خودرو دو محور
l39
L42A-XS
نردبان هیدرولیکی مفصلی L42 A-XS
ارتفاع کاری
42 متر
ظرفیت سبد
400 کیلوگرم
زمان راه اندازی
85 ثانیه
عرض جک ها
4.8 متر
قابل نصب بر روی
خودرو دو محور
نردبان هیدرولیکی L44
ارتفاع کاری
44 متر
ظرفیت سبد
450 کیلوگرم
زمان راه اندازی
88 ثانیه
عرض جک ها
4.8 متر
قابل نصب بر روی
خودرو دو محور
مجهز به آسانسور نجات با ظرفیت
3 نفر
L44
L56
نردبان هیدرولیکی L56
ارتفاع کاری
56/2 متر
ظرفیت سبد
450 کیلوگرم
زمان راه اندازی
120 ثانیه
عرض جک ها
5.7 متر
قابل نصب بر روی
خودرو سه محور
مجهز به آسانسور نجات با ظرفیت
3 نفر
نردبان هیدرولیکی L64
ارتفاع کاری
64 متر
ظرفیت سبد
300 کیلوگرم
زمان راه اندازی
127 ثانیه
عرض جک ها
5.7 متر
قابل نصب بر روی
خودرو سه محور
مجهز به آسانسور نجات با ظرفیت
3 نفر
L64

پلتفرم های هیدرولیکی

B34
پلتفرم هیدرولیکی B34
ارتفاع کاری
34 متر
دسترسی جانبی
24 متر
ظرفیت سبد
500 کیلوگرم
زمان راه اندازی
120 ثانیه
عرض جک ها
6.3 متر
پلتفرم هیدرولیکی B42
ارتفاع کاری
42 متر
دسترسی جانبی
30.5 متر
ظرفیت سبد
500 کیلوگرم
زمان راه اندازی
130 ثانیه
عرض جک ها
7.5 متر
B42
B51
پلتفرم هیدرولیکی B51
ارتفاع کاری
51 متر
دسترسی جانبی
32 متر
ظرفیت سبد
500 کیلوگرم
عرض جک ها
8.7 متر
پلتفرم هیدرولیکی B62
ارتفاع کاری
62 متر
دسترسی جانبی
32 متر
ظرفیت سبد
500 کیلوگرم
عرض جک ها
8.7 متر
B62

تصاویر برخی از پروژه های انجام شده در ایران

نردبان اصفهان2
بالابر تهران1
راهدار صنعت
عکس2
عکس4
عکس3
بالابر تهران2
نردبان اصفهان1
عکس7